Úspěšně do penze pro Vaši organizaci

Zaměstnanci nad 55 let jsou na pracovním trhu dlouhodobě nedoceněnými. Z nějakého důvodu jsou někdy tito lidé kvůli věku znevýhodnění při při hledání nové práce, obsazování nových pozic a nebo do nich již není investováno ve firmách tolik, jako do zaměstnanců o generaci mladších.

Proč je dobré do zaměstnanců investovat i v určitém věku?

 • V tomto věku mají již velké, často dospělé děti a získávají tím více času pro pracovní život
 • Pracovní zkušenosti a schopnost komunikace a empatie z nich dělá dobré týmové hráče. 
 • Mají silný pocit zodpovědnosti, jsou dochvilní a mají schopnost vyvodit důsledky svého jednání.
 • Svoje ambice již nevyjadřují agresivně a bezohledně, ale přes vykonanou práci a odpracované roky.
 • Mají vzhledem k věku a zkušenostem i přirozenou autoritu a tím i dobrý předpoklad k vedení týmů.
 • A co ještě? Jsou rostoucí demografickou skupinou, péče o 55+ zaměstnance nebude jen vhodná, ale i nutná.
Firmy si začínají pomalu uvědomovat, že pracovní trh není plný jen lidí do 40 let, ale že nedostatek pracovníků a rostoucí požadavky firem všechny donutí společnost více investovat do zralých zaměstnanců nad 55 let. Udržovat jejich pracovní schopnost, školit je a investovat do jejich adaptace je jedním ze základních kamenů k udržení firemního know-how a jeho následného předání mladším.

Jednou z věcí, která je v našich podmínkách nová je tvz. retirement coaching. Jedná se o přípravu lidí na poslední fázi v zaměstnání a přechod od pracovních povinností do penze. 

Ačkoliv se může zdát, že se jedná jen o investici do jejich soukromého života, není to tak. Tato motivace k osobnímu růstu, k vědomému přechodu z jedné životní etapy do druhé podporuje celkovou vnitřní sílu, motivaci a radost ze života všech, kteří mají tuto změnu před sebou. To se zákonitě projeví i na jejich výsledcích a motivaci v práci.

Přínosy koučování ve firemním prostředí:

 • zvýšení celkové pracovní spokojenosti
 • využití potenciálu 55+ zaměstnanců
 • lepší work-life rovnováha
 • udržení angažovanosti
 • zlepšení mezigenerační spolupráce
 • hladké předání vědomostí a pracovní agendy
 • zvýšení sebevědomí zaměstnanců
 • zefektivnění spolupráce mezi vedením a zaměstnanci
 • uznání a ocenění zaměstnanců za jejich dlouholeté pracovní nasazení
 • vytvoření společného plánu od současnosti až po poslední den v práci

Koučovací program pro zaměstnance před penzí a jejich manažery

Přechod z pracovního života do důchodu se může ukázat jako NEČEKANĚ skličující proces nejen pro lidi, kterých se to týká, ale i jejich okolí. V pracovní rovině se jedná o proces hledání svého místa ve firemním životě a jeho následné opuštění.

Penzijní koučovací programy a jejich výhody uznávají organizace ve světě už dlouho, a také je pravidelně poskytují svým pracovníkům v rámci zaměstnaneckých bonusů. Výsledkem jsou lidé, kteří cítí uznání a zájem, kteří s motivací spolupracují s vedením na hladkém odchodu do penze a jsou schopni (a ochotni) zůstat pro své zaměstnavatele produktivními a přínosnými členy týmu.

Koučink pro jednotlivé zaměstnance

Co chcete ještě zvládnout v posledních letech Vaší pracovní kariéry? Jak se připravit postupně na zvolnění tempa a postupného opuštění pracovní identity? Jsem nepostradatelný? Nebo snad ne? Jak se těšit z práce a zároveň i do penze? Jak se stále cítit motivovaný, stíhat tempo, ale neztratit sama sebe? Těžké otázky?  Na to vše (a mnoho dalších dalších otázek) může kouč řízeným rozhovorem pomoct nalézt ty správné odpovědi. Na přání zaměstnavatele se může koučink soustředit na zvolené téma, vždy však s ohledem na budoucí odchod do penze.

Newsletter na míru pro Vaši organizaci

Chcete něco udělat pro svoje zaměstnance, s něčím začít nebo naopak pokračovat po koučinku nebo skupinovém workshopu? Co kdyby vybraní zaměstnanci dostali každý měsíc do emailu newsletter k tématu? Zábavné, motivační nebo informativní, s logem vaší firmy. Chcete vidět příklad?