ZNÁTE TO?

Nedostatek dobrých kandidátů?

Vysoká fluktuace zaměstnanců?

Nepříjemná atmosféra v některém z vašich oddělení?

Potíže s vytvořením přátelské firemní kultury?

Ztráta know-how s odchodem dlouhodobých zaměstnanců?

„Vnitřní odchod do důchodu“, demotivace věkově starších zaměstnanců?

Příliš časté odchody do předčasného důchodu?

Nárůst pracovní neschopnosti zaměstnanců?

A CO TŘEBA...

Vytvořit  dobré podmínky pro spokojeného (a loajálního) zaměstnance?
Využít často opomíjený potenciál této věkové skupiny?
Dodat svým zaměstnancům sebedůvěru, sebevědomí a potřebnou asertivitu v mladším kolektivu?
Zvládnout odchody do důchodu bez ztráty firemního know-how?

Naučit se správně vzdělávat lidi nad 55 let?

JAK NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ 55+

Firemní retirement koučink a 55+ age management je jednou z cest, jak správně využít talent a potenciál věkově starších pracovníků.

Starší zaměstnanci nepotřebují vodit za ručičku. Dejte jim správné nástroje a podmínky a oni půjdou s firmou ruku v ruce jako rovnocenní partneři. 

DSC04048-Edit

Age management?

Retirement koučink?

V čem Vám to jako organizaci pomůže...

Jmenuju se Jana Streichsbierová. Jsem zakladatelkou projektu Úspěšně do penze a lektorkou firemních programů 55 + v práci.  K práci s věkově staršími lidmi mě přivedla zkušenost ze zahraničních firem, kde byly tyto programy stabilní součástí firemního vzdělávání; do jednoho z nich (v Belgii) jsem se jako spolutvůrce měla možnost i zapojit.  V současné chvíli se zabývám nejen koučinkem jednotlivců, ale také firemními programy pro zaměstnance nad 55 let a jejich manažery. Ráda přijímám i možnost prezentovat téma zaměstnávání starších lidí na HR konferencích a podobných setkáních. Ve své praxi vidím zvýšenou potřebu firemního age managementu a také využití věkově starších kandidátů v náboru. Tato potřeba bude nadále růst a je mojí velkou radostí vidět zájem firem o vytváření firemní kultury, kde vládne vzájemný respekt a kde se pracuje dobře všem věkovým skupinám.

FIREMNÍ KURZY A PROGRAMY

Koučování je proces založení na kladení správných otázek, který podněcuje přemýšlení a zavazuje k akci. Může to být uvědomění, nový vhled, schopnost přeformulovat své nápady, odhalit slepé uličky a ujasnit si, co chcete a jak byste k tomu mohli dojít.

Přechod z pracovního života do důchodu se může ukázat jako NEČEKANĚ náročný proces nejen pro lidi, kterých se to týká, ale i jejich okolí. V pracovní rovině se jedná o proces hledání svého místa ve firemním životě a jeho následné opouštění.

Penzijní koučovací programy, age management a retirement koučink a jejich výhody uznávají organizace ve světě už dlouho, a také je pravidelně poskytují svým pracovníkům v rámci zaměstnaneckých bonusů. Výsledkem jsou lidé, kteří cítí uznání a zájem, kteří s motivací spolupracují s vedením na hladkém procesu odchodu do penze a jsou schopni (a ochotni) zůstat pro své zaměstnavatele produktivními a přínosnými členy týmu co nejdéle.

SEMINÁŘE NA JEDNO TÉMA

Workshopy, semináře, webináře v rozsahu 1-3 hodin. Určené pro zaměstnance 55+ a pracovníky těsně před odchodem do penze.

Téma seminářů:

KOMPLETNÍ FIREMNÍ PROGRAMY

Kombinace workshopů a individuálních sezení se zaměstnanci 55+ , zahrnuje práci se zaměstnanci i HR.

Firemní programy

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

retirement koučink & age management pro zaměstnance a jejich manažery/personality.

Jedná se o individuální koučovací sezení na téma, které klienta nejvíce tíží a potřeboval by najít pro něj nejlepší řešení. ​

Ze strany personalistů se jedná o využití age managementu jako způsobu řízení různých věkových skupin, se zaměřením na osoby nad 55 let.

 

Zajímá Vás to? Stáhněte si základní informace v PDF souboru.

Kontaktujte mě pomocí kontaktního formuláře.