Podezřelý koučink…

Znáte koučink?

Osobně se setkávám s tím, že je pod koučink zahrnuto tolik věcí, že práce kouče zůstává pro mnohé minimálně věcí tajemnou, trochu podezřelou a jistě velice abstraktní.

Vezměte tedy všechny „kouče“ a vyškrtejte ty, kteří se zabývají sportovním trénováním. V tomto významu je slovo kouč často používáno, ale nám o tuto činnost nyní nejde.

Potom vezměte všechny, kteří ostatním radí „co mají dělat“, tedy, co jíst, kolik odběhat, jak navrhnout IT program. Tito lidé jsou poradci, mentoři, školitelé nebo vyučující.

Další skupinou jsou terapeuti a psychologové, kteří umí diagnostikovat problémy nebo traumata z minulosti a dokáží Vám kvalifikovaně pomoci se těmito věcmi vyrovnat a naučit se, jak jít dál. Tito lidé se sice málokdy za kouče považují, zmiňuji je hlavně pro zdůraznění rozdílu mezi různými obory.

No a pak tu stojí skupina koučů. Jsou to (z valné většiny) lidé, kteří mají náležité vzdělání a dopřávají lidem něco, co je velmi důležité. Aktivní a zúčastněné naslouchání. Ano, správně, kouč mluví na sezení o dost méně než vy, nechá vás tzv. přemýšlet nahlas a vede vaše myšlenky tak, abyste dokázali vyjít ze zaběhaných kruhů. Velice často si díky koučovi utřídíte myšlení za 60 minut více než za poslední měsíce přemítání a pozdního usínání a věřte tomu nebo ne, vy ta řešení najednou najdete, odhalíte cestu, kudy se vydat a nebo možná zhodnotíte, co je pro vás v dané situaci nejdůležitější.

A najít si cestu sám znamená vydat se po ní. 

V praxi se při sezení není čeho obávat, nedostanete za něco vynadáno, nebudete souzeni, nikdo vás netestuje, zda jsou vaše odpovědi správné nebo špatné. Pokud budete upřímní, nemůžete nikdy selhat. 

A co je „retirement (retirement=důchod) coaching“  Je to koučink, který se zaměřuje na témata spojená  s odchodem do penze, s ukončením pracovní kariéry a hledáním nového životního stylu a osobního významu. Toto je ale jen velmi obecný popis, téma se vždy individuálně rozvíjí a někdy lidé přicházení jen s „něco není úplně v pořádku a já neumím zatím říct, co to přesně je“. I proto tu koučink pro důchod (i obecně) je.

Láká vás to? Zkuste mě kontaktovat, o nic nejde, můžeme to zkusit.