Jsem v penzi… Kdo jsem?

Kdo teď jsem? Kým budu, až budu za pár let nebo měsíců v důchodu a přestanu pracovat? Až ztratím svou pracovní identitu a přestanu být panem inženýrem, paní učitelkou, kadeřnicí nebo ředitelkou? Přijde Vám to jako zvláštní otázka?

Přechod z pracovních povinností do důchodu a „vytvoření“ šťastného člověka v důchodu se nestane přes noc a jakýmsi mávnutím kouzelného proutku. O čem se moc nemluví je fakt, že odchod do důchodu může pro mnohé znamenat těžkou zkušenost a dokonce se řadí dle odborníků mezi 10 nejvíce stresujících událostí v životě. 

Většina z vás vnímá, že se musíte připravit na důchod hlavně finančně. A to často děláme, buď pracujeme a spoléháme na státem vyplácený důchod nebo si sami spoříme. Co ale příprava po stránce emoční, mentální? Neměla by dostat stejnou pozornost? 

Podívejte se nyní na vaši osobní identitu. Vstupem do důchodu ztratíte důležitou sociální roli a denní náplň a tou je vaše zaměstnání. Ztratíte pracovní identitu. Čím radši jste pracovali, čím úspěšnější byla vaše kariéra (ať už po stránce stoupání po kariérním žebříčku nebo tím, že vás práce bavila a naplňovala), tím větší bude prostor, který bude náhle prázdný. A vy dostanete novou „nálepku“. Důchodce, penzista. Kdo chcete být? Kým budete? Jste schopni si to definovat?

Pomůžu vám. Zkuste si sami pro sebe zodpovědět následující otázky. Buďte upřímní, nikdo vaše odpovědi nebude číst, nic není správně ani špatně.

  • Jaké jsou vaše nejdůležitější životní role?
  • Jaké hodnoty vyznáváte? Jaké 3 jsou pro vás stěžejní?
  • Co je nyní hlavním smyslem vašeho života?

Nyní z odpovědí vyškrtejte vše, co je jakkoliv spojeno s vaší profesí, prací, zaměstnáním.

  • Co budete muset nahradit?
  • Jak velký bude prostor k vyplnění?
  • Co pro to můžete začít dělat už teď?

Kým budete, až nebudete pracovat? Jaké sociální role nahradí tu pracovní? Budou Vás uspokojovat? Bavit? Jste to opravdu vy?

Definujte si pro sebe kým chcete být…. klidně si najděte v okolí příklad toho, jak se vám to líbí, váš známý, který pojal důchodová léta tak, jak by to i vám bylo blízké, nebo si vytvořte vlastní představu: budu…prarodič cestovatel, student japonštiny, dobrovolnice v dětském domově; budu hlídací babička, kuchař…, budu aktivní nebo klidný, společenský nebo samotář v knihovně:)

A co vy? Kým se stanete vy?

S láskou

Jana